عرشیان

خـــوش آمـدیـــد

عرشیان

خـــوش آمـدیـــد

عرشیان

وبلاگ عرشیان وبلاگی است برای قدمی به سمت خدا برداشتن و آمادگی برای ظهور حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) وعرشی شدن
باشد که در رکابشان سربازی کنیم.

پیوندها

3. عامل به گناه حاظر به شنیدن اینکه عامل به گناه بوده نیست. تا آنجا که نمیتوان وی را حتی بهمان نام خواند. وقتی به زانی گفته میشود زناکار یا به کسیکه دزدی کرده بگویند دزد عصبانی میشود و همه دوست دارند اجتماع آنها را مقدس و تکریم کند.
4. زمان لذت از گناه کوتاه و زودگذر است اما سرزنشها و اندوه فراوان را بدنبال دارد (قال علی علیه السلام: العیش اولها طرب و آخرها عتب؛ و روایات دیگر)
5. یعرف المجرمون بسیماهم: شناخت گناهکاران هم بوسیله نیکوکاران انجام میگیرد و هم توسط گناهکاران که تاب همنشین شدن، هم سخن شدن و هم.... شدن آنها را ندارند تا آنجا که چون پای به مجالسشان گذارند در دهشت و وحشت بسر میبرند و مترصد فرار از آنند و روایت: المنافق فی المسجد کالطیر فی القفس مصداق خوبی برای آن است و نیز روانشناسان ثابت کرده اند شناخت مجرمین بوسیله مجرمین آسان تر صورت میگیرد و یکنفر زناکار یا لواط کننده، فاعل و مفعول، زودتر از هر کس میتوانند طرف خود را میان جمعیت بشناسند و گناهکاران دیگر بطرزی خاص.
6. چند مرتبه تکرار شد که قرآن فرماید هر چه نیکی است از خدا میرسد و هر بدی است از نفس خودتان میباشد از اینرو اثر گناه که ریشه انسانی دارد باطل میباشد و باطل زهوق و رفتنی است (ان الباطل کان زهوقا- 81 الاسراء) اما خوبی که ریشه الهی و ابدی دارد بر جای میماند و نسل اندر نسل تا پایان جهان آیندگان را متاثر مینماید و اینکه اجتماع آینده را چگونه میسازد و چه سان پرورش میدهد چند مرتبه شرح داده شد.
7. گناه عامل زیادت طلبی دارد و گفتم علتش این است که قبح عمل کم میشود و لذا کمیت در برابر کم شدن کیفیتش زیاد میگردد و بدتر اینکه برای عامل، کشش بسوی لذت گناه جزو عادتهایش میشود و در نتیجه کنترل اندک اندک کاهش می یابد و در روایات هست که نقطه سیاهی در قلب آدمی است که با افزایش گناه وسعتش افزون میگردد تا همه دل را سیاه میکند.( دقت کنیم که این سوای عادت جسمی به گناه است بلکه این عادت ذهن و روح به گناه است که در مقوله کنترل تقوا است)
8.خدا ممکن است توبه از گناه را بپذیرد ولی گناه توبه گناه کار را قبول نمیکند مثلا خدا توبه زناکار را می پذیرد اما سفلیس توبه کسی را نمیپذیرد و شخص را مبتلا میکند. ذهن مغشوش و آلوده به شهوت توبه کسی را نمی پذیرد.
9. خطرناکترین عوارض گناه کم شدن ظرفیت افاضه از فیاض است یعنی بفرض آنکه رو به کمال رفتن انسان یا خواب دیدن یا علم آموختن و مهمتر از همه با تقوا شدن و بالاتر از همه با خالی کردن دل از هر چه غیر خدا قطعی باشد و با این وضع خدایی نکرده گناهی صورت عمل گیرد و بلافاصله عامل توبه کند اما بفرض قبولی توبه رو به سوی کمال رفتن نقص میپذیرد و انگونه که باید و شاید دریافت ها بکمال نمیرسد و مثال عامیانه اش همانند اتومبیلی است که پنچر کند اما زاپاس بگذارد و براه افتد که هرگز راننده به دلیل تجربه پنچری و نداشتن زاپاس دیگر در مورد خودرو مانند زمان قبل از پنچری فکر نخواهد کرد. حتی اگر القاء شبهه ای شود و بلافاصله از نیت دور و طرد گردد باز رو بکمال رفتن را متاثر میسازد و نمونه اعلایش بدین مضمون است: دو نفر با هم بجهاد شتافتند و سعادت شهادت یافتند یکی وجه شبه آندو را که در درجات مساویند نزد نبی گرامی نقل کرد حضرت فرمود: آن یکی بر دومی برتر و مقامی والاتر دارد. پرسیدند چرا؟ فرمودند: در میان راه برای دومی القاء شبهه شد که نکند در اشتباه است اما بلا فاصله تصمیم قاطع بر جهاد گرفت و سپس به درجه شهادت رسید در صورتیکه اولی بسرعت و بدون القاء شبهه بسوی کمال میرفت و رسید.
10. نمی خواهم درباره کسی که معتاد به استمناء شده و با دیدن رنگش، چشمش، ضعفش، حالش و ... بهترین معرفت نسبت بعوارض استمناء حاصل میگردد مطالبی بنویسم و از اینکه مبتلایان به لرزش دست، سوء بینایی، کاهش قوه باه، تغییر صدا، لاغری، رنگ پریدگی و ... مبتلا می شوند(1) بحث کنم زیرا هنوز کسی جرئت نکرده از کسانیکه معتاد به استمناء شده اند استمالت نماید و از آنها دلجویی بعمل آورده و بگوید پایان شب سیه سپید است (2) و کتابها پر از ذکر بیماریهای ناشی از استمناء می باشدو ..... . بلکه مقصودم از ذکر عوارض مترتب بر گناه در پاسخ کسانیست که در برابر ادیان الهی مکتب باز کرده اند و بالاترین سخنی که بگمان خودشان بزرگترین دلیلشان است چنین آورده اند: خود جلق نیست که زیان آور می باشد بلکه ترس از آن در نتیجه شایعات نادرست است که پر شکنجه و جانکاه است و سخن دیگر که سرلوحه مکتب اخلاقی آنها بلکه برهان همان یکنفر بنفع استمناء معتدل است: جلق معتدل بخودی خود بهیچ وجه نه زیان بدنی دارد نه زیان جانی.
ناگفته نماند زمانی که روانشناسان و روانکاوان و تحقیقات جدید پزشکی معلوم نکرده بودند یک مرتبه جلق زدن چه زیانهائی دارد و از جمله چه در جلق معتدل و چه در آمیزش مشروع با هر انزال مقداری اکسیژن از اعضاء رئیسه بدن (مغز- قلب- کلیه) برداشت میشود جلق معتدل تجویز میشد و گذشت آن زمان و همانگونه که بارها و بارها گفته شد علم در پایان به آنجا میرسد که از اول پیامبران الهی رسیده بودند.
شما گر چه مختصر معلوماتی داشته باشید می توانید مبتلایان را متوجه برداشت اکسیژن از اعضاء رئیسه بدن نمائید. نبض کسیکه مثلا 72 ضربه در دقیقه دارد بلافاصله پس از استمنا بیشتر میشود برای جبران کمبود اکسیژن در اعضاء رئیسه بدن و لذا در اوائل برداشت اکسیژن از روی نبض معلوم میگردد کم کم با جلق زدن بیشتر احساس سوزش در مغز و ... میشود که علت مراجعه بعضی مبتلایان را به پزشک تشکیل میدهد.
دهمین عارضه مترتب بر هر گناه و از جمله جلق زدن کم شدن توانائی عامل برای لذت بردن از همان گناه است یعنی کسیکه استمناء میکند بدون شک اهل تقوا و در سطح والائی از ایمان نیست و بیشتر کسانی آلوده می باشند که جوان نورسی بوده و کشش حتی معتدلی هم بسوی مذهب نداشته اند یا نزد کسانی یافت میشود که به بی بند و باری دیگری هم علاوه بر استمنا دچارند.
همان گونه که هر گناه بالاخره روزی عامل را دفع می کند و سر خور میسازد یعنی زمانی پیش میاید که بهترین مشروب برای مشروب خوار آماده است اما کبدش اجازه شربش را بوی نمیدهد عالیتر وسیله برای زناکار مهیاست و توانایی ندارد و بهمین قیاس و سنجش، آلودگان به استمنا قرار دارند.
بفرض کسیکه N مرتبه استمنا یا آمیزش مشروع کرده و در 40 سالگی از پا در آمده است! باید توجه داشت که اگر N+100 بار عمل کرده بود حتی چند روز قبل از 40 سالگی ناتوان می گردید و در صورتی که N-100 بار بود زمانی پس از 40 سالگی بیمار بود ( با در نظر گرفتن استعداد، بنیه، سلامتی قبلی و شرایط و ضوابط دیگر) و بهمین قیاس و سنجش بتدریج از رقم N بردارید خواهید دید هیچ عمل و گناهی نیست که یک مرتبه انجام دادنش گناه نباشد و همان یک مرتبه هم اثر رو به کاهش رفتن یا اثر سوء از خود را ندهد.

پی نوشت ها :

1. ابتلای به بسیاری از مواردی که می گویند جز نزد معتادان عاری از حقیقت است.
2. جز در ایران که خانم هنرمندی کتابی نوشت. هنرمندی که پس از چندی در حال مستی تصادف کرده و درگذشت اما در اروپا و آمریکا مویسندگان چندی در مجلاتی وابسته به جمعیت های طرفدار استمنا و لواط و زنا و ... این کار را دارند.

منبع:شهید دکتر سید رضا پاک نژاد، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">